Furmanek Stanisław

Stanisław Furmanek (1900 – ?)

Stanisław Furmanek

Urodził się 30.10.1900 w Pakości (pow. Mogilno) jako syn Michała i Marianny z d. Marciniak.

Podczas III Powstania Śląskiego uczestniczył w zdobyciu Lublińca i sąsiednich wiosek.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.12592). Walczył w kompanii pakoskiej. Brał udział w walkach o Inowrocław, Szubin i Łabiszyn. Następnie został wcielony do 56 pp. Z pułkiem tym brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

Został zdemobilizowany w stopniu kaprala w lutym 1922 r.

W lutym 1922 r. we Wrześni poślubił Kazimierę Maciejewską. Mieli czworo dzieci: Stanisławę (1927), Janinę (1929), Józefa (1930) i Henryka (1933). W 1975 r. ożenił się drugi raz w Alfredą Ragalską.

Został zweryfikowany 19.09.1934 (numer kartoteki 4293, numer Ref. Hist. 11542) – Koło Dąbrówka Wielka (woj. śląskie). W 1935 starał się o Medal Niepodległości. Jego wniosek został odrzucony. Mieszkał wtedy w Bobrownikach (pow. Będzin) ul. 11 listopada 55.

W 1938 mieszkał w Żychcicach. Był dozorcą.