Skonieczny Józef

Józef Skonieczny (1888-1939)

Urodzony 3 marca 1888 w Gębicach (pow. mogileński) jako syn Andrzeja i Katarzyny z d. Radacz.

Przed 1914 przebywał na emigracji zarobkowej w Hamborn (Nadrenia), gdzie pracował w kopalni, a później był pracownikiem umysłowym. Prowadził tajne nauczanie dzieci w języku polskim.

Podczas powstania wielkopolskiego przebywał w Mogilnie i walczył z bronią w ręku od 1 stycznia 1919 o oswobodzenie Mogilna, Inowrocławia, Rynarzewa, Szubina i Żnina.

Następnie brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Walczył w 215 Ochotniczym Pułku Jazdy Wielkopolskiej.

Od 1921 był mieszkańcem Wrześni, gdzie był sekretarzem miejskim, a następnie głównym księgowym w Spółdzielni „Rolnik” oraz zastępcą szefa Ubezpieczalni Społecznej. Był członkiem i komendantem Towarzystwa Wojaków i Powstańców, prezesem Towarzystwa Ogródków Działkowych oraz członkiem chóru „Lutnia”.

Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni, XVII Okręg. Zdjęcie z 18.03.1928 r.
Stoją: I rząd od góry, od lewej: pierwszy – komendant nekielski Stanisław Hadada, czwarty – sekretarz okręgu Ignacy Perz,
II rząd od góry od lewej: czwarty – kierownik szkoły w Nekli, delegat Ignacy Wróblewski, szósty – Władysław Kocik z Wrześni, dziewiąty – skarbnik Ignacy Niciński,
Siedzą od lewej: NN, wiceprezes okręgowy Jan Barczak z Nekli (Józefowo), prezes Józef Trawiński z Wrześni, Feliks Alankiewicz ze Strzałkowa, komendant okręgowy Józef Skonieczny
Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni, XVII Okręg. Zdjęcie z 18.03.1928 r.
Stoją: I rząd od góry, od lewej: pierwszy – komendant nekielski Stanisław Hadada, czwarty – sekretarz okręgu Ignacy Perz,
II rząd od góry od lewej: czwarty – kierownik szkoły w Nekli, delegat Ignacy Wróblewski, szósty – Władysław Kocik z Wrześni, dziewiąty – skarbnik Ignacy Niciński,
Siedzą od lewej: NN, wiceprezes okręgowy Jan Barczak z Nekli (Józefowo), prezes Józef Trawiński z Wrześni, Feliks Alankiewicz ze Strzałkowa, komendant okręgowy Józef Skonieczny

Był inicjatorem budowy grobu-pomnika powstańców wielkopolskich we Wrześni.

5 września 1939 został mianowany komendantem Straży Obywatelskiej, mającej organizować życie w mieście w obliczu najazdu hitlerowskiego, ale trzy dni później nastąpiła zmiana na tym stanowisku. Był osobą skrajnie zagrożoną ze strony niemieckiej za swą przeszłość.

Żonaty z Heleną Wojcieszak, miał córkę Wandę oraz trzech synów: Kazimierza, Mieczysława i Bronisława.

Zginął tragicznie w wypadku samochodowym 13 października 1939 we Wrześni; z materiałów źródłowych wynika, że było to ze strony kierowcy niemieckiego działanie rozmyślne.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Józef Skonieczny - 
 Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. - Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Józef Skonieczny – Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. – Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Józef Skonieczny - Orędownik Wrzesiński nr 129 z 08.11.1930 r.
Józef Skonieczny – Orędownik Wrzesiński nr 129 z 08.11.1930 r.
Józef Skonieczny (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Skonieczny (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)