Sobkowiak Stefan

Stefan Sobkowiak (1900 – 1939)

Urodził się 3.07.1900 we Wrześni jako syn Piotra i Franciszki z d. Tabaka.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowego.

W 1923 r. w Ostrowie Kościelnym zawarł związek małżeński z Pelagią Łuczak.

Od 2.12.1934 r. był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Września.

Został zweryfikowany jako powstaniec 10.01.1935 r. (numer kartoteki 6409, numer Ref. Hist. 14306).

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek został odrzucony. Mieszkał wtedy we Wrześni ul. Słowackiego 16.

11.11.1939 r. w lesie Dębina hitlerowcy rozstrzelali 12 Polaków przywiezionych z więzienia we Wrześni (źródło: Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo poznańskie, Warszawa 1982). Jednym z rozstrzelanych był Stefan Sobkowiak.

Zwłoki zostały zakopane na miejscu egzekucji. Ekshumowano je w 1945 r. i przeniesiono na cmentarz parafialny we Wrześni.

Wyrokiem Sądu Grodzkiego we Wrześni z dnia 12.12.1945 został uznany za zmarłego.

Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. - Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. – Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni