Trawiński Stanisław

Stanisław Trawiński (1898 – ?)

Urodził się 3.05.1898 w Chociczy Wielkiej jako syn Stefana i Rozalii z d. Kaczmarek.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył we Wrzesińskiej Kompanii Ciężkich Karabinów Maszynowych, którą dowodził jego brat Józef Trawiński.

Rodzina Trawińskich: w górnym rzędzie od lewej: Józef (powstaniec wielkopolski), Franciszek (zginął podczas I wojny światowej), Edmund (powstaniec wielkopolski), w dolnym rzędzie od lewej: Stanisław (powstaniec wielkopolski), Rozalia z d. Kaczmarek (matka), Stefan (ojciec), u dołu: Edward (zmarł w 1922 r)
Rodzina Trawińskich: w górnym rzędzie od lewej: Józef (powstaniec wielkopolski), Franciszek (zginął podczas I wojny światowej), Edmund (powstaniec wielkopolski), w dolnym rzędzie od lewej: Stanisław (powstaniec wielkopolski), Rozalia z d. Kaczmarek (matka), Stefan (ojciec), u dołu: Edward (zmarł w 1922 r)
Wycinek o kompanii CKM z książki Jan Tomaszewski Walki o Noteć
Wycinek o kompanii CKM z książki Jan Tomaszewski Walki o Noteć