Grobelniak Antoni

Antoni Grobelniak (1901 – ?)

Urodził się we Wrześni 23.05.1901. Był synem Walentego i Agnieszki z d. Trojanowicz.

Należał do I Wrzesińskiej Drużyny Skautowej im Kazimierza Wielkiego. Powstaniec, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej.

W 1938 r. mieszkał w miejscowości Podzamek Golubski pow. Wąbrzeźno.

Starał się wtedy o Medal Niepodległości. Wniosek został odrzucony.

Spis członków Wrzesińskiego Hufce Harcerskiego, którzy uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej
Spis członków Wrzesińskiego Hufce Harcerskiego, którzy uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej
Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. - Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. – Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni