Kołodziej Kazimierz

Kazimierz Kołodziej (1894 – 1972)

Kazimierz Kołodziej

Urodził się 22.02.1894 w Buku jako syn Franciszka i Michaliny z d. Frankowskiej.

W latach 1900-1908 uczęszczał do szkoły podstawowej w Buku. W 1909 rozpoczął naukę w przedsiębiorstwie drogeryjnym, którą ukończył w 1912 r. Był członkiem Towarzystwa Sokół. W latach 1913-1914 przebywał i pracował na terenie Niemiec w Nadrenii. W październiku 1914 został powołany do armii niemieckiej. W czasie I wojny światowej został trzykrotnie ranny.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.16314). Walczył w Kompanii Bukowskiej. Brał udział w opanowaniu miasta Buk, zatrzymaniu pociągu z transportem wojska niemieckiego  pod dowództwem Jana Fischboka, zajęciu Nowego Tomyśla oraz w walkach o Zbąszyń, Nowy Dwór i Przyprostynię pod dowództwem Kazimierza Zenktelera. Następnie został wcielony do 3. kompanii sanitarnej. Z tą kompanią przebywał na froncie południowym pod Rawiczem a następnie na froncie północnym pod Inowrocławiem. Po ukończeniu kursu sanitarnego przeniesiony został jako instruktor do Szkolnego Oddziału Sanitarnego w Poznaniu. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej jako sanitariusz w 3. kompanii 16. baonu saperów. Następnie został przydzielony do 7. kompanii sanitarnej w Poznaniu, z której został zdemobilizowany w 1920 r.

W styczniu 1922 r. otrzymał pracę w Towarzystwie Ubezpieczeniowym „Vesta” w Poznaniu. W sierpniu 1923 rozpoczął pracę jako rewident skarbowy w Urzędzie Skarbowym we Wrześni.

W 1926 r. zawarł we Wrześni związek małżeński z Władysławą Świerkowską. W 1927 urodziła się im córka Maria Irena.

W 1930 przeniesiony został do Gostynia. Od 20.01.1935 r. Był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Gostyń.

Został zweryfikowany 22.05.1935 r. (numer weryfikacji 15551).

We wrześniu 1939 raz z rodziną został ewakuowany. Podczas okupacji przebywał we Wrześni. Pracował początkowo jako pracownik drogowy a następnie jako pracownik biurowy. Prowadząc sprawy meldunkowe pomagał ludności polskiej. Po wyzwoleniu ponownie rozpoczął pracę w Urzędzie Skarbowym. Wstąpił do PPR. Pełnił funkcje sekretarza POP-PPR przy Urzędzie Skarbowym we Wrześni. Od 1957 był członkiem ZBoWiD – Koło Września, w którym pełnił obowiązki sekretarza. Mieszkał we Wrześni przy ulicy Sienkiewicza 8/2.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym Uchwała Rady Państwa nr: 02.19-0.46 z dnia 1958-02-19.

Uchwałą RP W 4/72 został mianowany na podporucznika.

Zmarł 28.03.1972. Spoczywa na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Kazimierz Kołodziej - cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Kazimierz Kołodziej – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)