Dzięcioł Alfons

Alfons Dzięcioł (1897-1973)

Urodził się 7 marca w Biegrzlinie (pow. wrzesiński) w rodzinie nauczycielskiej.

Był prezesem Towarzystwa Tomasza Zana w Gimnazjum w Śremie, gdzie w 1917 zdał maturę.

W Poznaniu zorganizował komórkę Polskiej Organizacji Wojskowej i był komisarzem akademickim do kontaktów z innymi kołami. Walczył ochotniczo w powstaniu wielkopolskim jako b. żołnierz armii pruskiej. Brał udział w bitwach na froncie południowym i zachodnim, a następnie pod Szubinem.

Był czynnym harcerzem i założył drużynę skautową przy Wyższej Szkole dla Dziewcząt w Śremie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim, a następnie przeniósł się na Śląsk. Był tam współzałożycielem koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Zmarł 26 lutego 1973 w Katowicach.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)