Krzyżagórski Stefan

Stefan Krzyżagórski (1888-1939)

Urodził się 1 marca we Wrześni jako syn lekarza Ludwika i Heleny z Chrzanowskich. Ukończył gimnazjum w Poznaniu,a po maturze studiował medycynę we Wrocławiu i w Lipsku. 6 lutego 1913 zdał egzamin lekarski i uzyskał aprobatę na wykonywanie zawodu na terenie całej Rzeszy niemieckiej.

Zmobilizowany na początku wojny 1914-1918, wziął w niej czynny udział.

Po wojnie powrócił do Wrześni i brał udział w powstaniu wielkopolskim, a następnie uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej jako szef sanitarny 14 dp. Działania wojenne i powstańcze zakończył w stopniu majora.

W 1918 przejął praktykę lekarską we Wrześni po swym zmarłym ojcu Ludwiku i był osobistym lekarzem Władysława Reymonta, wówczas mieszkańca Kołaczkowa.

Był aktywnym działaczem politycznym i społecznym; zorganizował na terenie Wrześni ogniwo Obozu Wielkiej Polski i pełnił funkcję prezesa Stronnictwa Narodowego. Poza tym należał do wielu organizacji, m.in. był współzałożycielem PCK na miasto i powiat wrzesiński. Przez szereg lat kierował społecznie poradnią dla matki i dziecka.

Wskutek złego stanu zdrowia zmuszony był ograniczyć swoją działalność zawodową i społeczną.

Zmarł 4 lipca 1939 w Raciborowicach i został pochowany na Cmentarzu Parafialnym we Wrześni.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Sławomir Szuba