Jaworowicz Władysław

Władysław Jaworowicz (1862-1924)

Urodził się 28 listopada w Bieździadowie (pow. wrzesiński) w rodzinie chłopskiej jako syn Wojciecha i Antoniny Lewandowskiej. Po ukończeniu Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu studiował w Gryfii, gdzie uzyskał doktorat z chemii.

Po służbie w armii pruskiej został mianowany dyrektorem cukrowni w Kruszwicy. W 1914 był dowódcą magazynów amunicji w pruskiej V armii w Poznaniu.

W 1918 podporządkował magazyny Dowództwu Głównemu i dostarczył broń oraz amunicję do powiatów, m.in. 25 tys. karabinów i 100 tys. granatów ręcznych.

W 1919 ponownie objął stanowisko dyrektora cukrowni w Kruszwicy.

Był żonaty z Jadwigą Wyrybkowską i miał córkę Irenę.

Zmarł 13 października 1924 w Bydgoszczy.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)