Święciochowski Feliks

Feliks Święciochowski (1895-1984)

Powstaniec wielkopolski, podoficer 68 pp, żołnierz Armii Krajowej, działacz społeczny.

Urodził się 04.10.1895 roku we wsi Folwark k. Witkowa w rodzinie rolniczej Antoniego i Wiktorii Priebe. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Folwarku i Róży k. Gniezna, gdzie w latach 1906-1907 brał udział jako uczeń w strajkach szkolnych.

W 1915 został zmobilizowany do armii pruskiej i walczył na froncie wschodnim, a następnie zachodnim.Był dwukrotnie ranny.

Po pobycie w szpitalu w Gnieźnie zdezerterował i ukrywał się w rodzinnym Folwarku. W grudniu 1918 wstąpił ochotniczo do oddziału powstańczego w Witkowie i walczył w szeregach 10 pułku strzelców wielkopolskich (późniejszy 68 pp), m.in. pod Rynarzewem i Szubinem.

W lecie 1919 w grupie wojsk wielkopolskich walczył na froncie polsko-ukraińskim w rejonie Brzeżan oraz przy rozbrajaniu zbolszewizowanej ludności Wołynia. Po kampanii służył w jednostkach granicznych w Wielkopolsce.

W 1920 brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej jako żołnierz 68 pp (przedtem 10 pułku). W czasie walk na Wileńszczyźnie został
ciężko ranny i po wyleczeniu przybył z 68 pp do Wrześni. W listopadzie 1920 został zwolniony do rezerwy w stopniu sierżanta.

Osiedlił się w gospodarstwie rolnym w Goślinowie (pow. gnieźnieński), gdzie działał społecznie w Ochotniczej Straży Pożarnej, jako opiekun sierot, radny gminny i powiatowy, aktywista kółek rolniczych i członek Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem.

Latem 1939 przewodniczył komisji poboru koni. W 1940 został wraz z rodziną wysiedlony do Malinówki k. Lublina, gdzie ukrywał osoby poszukiwane przez hitlerowców.

Był współorganizatorem i szefem wyszkolenia bojowego oddziału Armii Krajowej (pseudonim „Dzierżykraj”.

W 1945 powrócił do Goślinowa i pracował w swoim gospodarstwie do 1961.

Był członkiem PSL, dwukrotnie aresztowanym przez władze komunistyczne.

W 1925 zawarł związek małżeński z Marią Klawiter i miał z nią dzieci: Mariana, Felicję, Arkadiusza, Leona, Alojzego, Henryka, Bolesława i Władysława.

Zmarł 7.11.1984 i został pochowany na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Feliks Święciochowski - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Feliks Święciochowski – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Bolesław Święciochowski