Tabaka Wawrzyniec

Wawrzyniec Tabaka (1888 – po 1958)

Urodził się 4.07.1888 w Żernikach (pow. wrzesiński) jako syn Stanisława i Marii Smolarek. Uczniem wrzesińskiej szkoły był w latach 1895-1902. Jako jeden z głównych agitatorów strajkowych wśród uczniów był karany chłostą. Za karę przedłużono mu obowiązek szkolny o rok. Zakończył akcję w 1902 pod groźbą umieszczenia w domu poprawczym. W 1911 ukończył studia inżynierskie w Strelitz nad Menem i wrócił do Wrześni, gdzie pracował jako meliorant wodny do 1919. W tym roku był członkiem wrzesińskiej Straży Obywatelskiej.

W 1915 zawarł związek małżeński z Jadwigą Zarembą. We Wrześni urodziło się troje dzieci: Zofia, Janina, Tadeusz.

Na początku lat 20. założył we Wrześni Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, które w 1923 przeniósł do Bydgoszczy.

W latach 1933-1934 był kierownikiem technicznym w Powiatowym Zarządzie Dróg w Słonimie na Kresach Wschodnich. Do 1942 był kierownikiem technicznym w Miejskim Zarządzie Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. Od 1942 przebywał w Warszawie, skąd po powstaniu 1944 przedostał się do Wrześni.

Po wyzwoleniu wrócił na dawne stanowisko w Bydgoszczy

Zmarł po 1958.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)