Jerzak Franciszek

Franciszek Jerzak (1889-1962)

Urodził się 25 marca w Bieganowie (pow. wrzesiński) jako syn Jana i Katarzyny Łyskawy. Był uczniem szkoły powszechnej w Bieganowie i w 1902 brał udział w strajku szkolnym. Kontynuował naukę w Szkole Rolniczej we Wrześni.

Od 1908 odbywał służbę wojskową w Torgau jako kawalerzysta, a po jej ukończeniu studiował rolnictwo w Halle. Prowadził własne gospodarstwo rolne w Popowie Starym (pow. wolsztyński). W 1914 został zmobilizowany i walczył na froncie francuskim (Verdun, Ypres, Dunkierka i in.).

W grudniu 1918 zgłosił się ochotniczo do oddziału powstańczego i walczył w rejonie Leszna, Osiecznej-Kąkolewa i Lipia Nowego pod dowództwem Franciszka Bryzy.

W 1920 brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

W okresie okupacji został wysiedlony do Generalnego Gubernatorstwa. Po wyzwoleniu pracował na kierowniczych stanowiskach na Ziemiach Odzyskanych (Państwowe Nieruchomości Ziemskie).

Był intensywnie inwigilowany przez Urząd Bezpieczeństwa i przez pół roku więziono go w Słupsku. Po 1956 zamieszkał w Skokach (pow. wągrowiecki).

Był żonaty z Wiktorią Gromadzińską i miał z nią córkę Teresę oraz syna Tadeusza.

Zmarł 11 sierpnia 1962 i został pochowany w Skokach.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autorzy: Marek Błaszczyk i Krzysztof Jachna

Franciszek Jerzak - cmentarz parafialny w Skokach
Franciszek Jerzak – cmentarz parafialny w Skokach
Franciszek Jerzak - cmentarz parafialny w Skokach
Franciszek Jerzak – cmentarz parafialny w Skokach