Trawiński Edmund

Edmund Trawiński (1893-1943)

Urodził się 10.10.1893 r. w Chociczy Wielkiej jako syn Stefana i Rozalii Kaczmarek.

Był żołnierzem armii pruskiej. 27 grudnia 1918 wstąpił do wrzesińskiej kompanii powstańczej i brał udział w opanowaniu koszar, a następnie we wszystkich działaniach bojowych w obszarze Szubin – dolina Noteci.

Po powstaniu podjął służbę w 4 pułku strzelców wielkopolskich. Miał stopień sierżanta i był dowódcą plutonu, a po demobilizacji pracował w zawodzie kupieckim.

Od początku okupacji musiał się ukrywać, gdyż był poszukiwany przez gestapo za przeszłość powstańczą. Żonaty z Alojzą Rosielewską, miał z nią troje dzieci: Stefana, Krystynę i Annę.

Zmarł 8 grudnia 1943 w Środzie Wlkp.

Edmund Trawiński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Edmund Trawiński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Edmund Trawiński - cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Edmund Trawiński – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Edmund Trawiński - cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Edmund Trawiński – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)