Szreybrowski Mieczysław Wincenty

Mieczysław Wincenty Szreybrowski (1896-1930)

Urodził się 23.12.1896 w Opolu w rodzinie kupieckiej jako syn Mariana Wacława i Marii z Gomerskich. Po przeniesieniu się rodziny do Poznania był uczniem Gimnazjum Marii Magdaleny i należał do skautingu.

W latach 1915-1917 służył w pruskim 73 pp w Hanowerze. Odniósł ciężkie rany i leczył się w Poznaniu.

W okresie 1918-1919 służył w batalionie przygranicznym w Szczypiornie i był dowódcą batalionu ostrowskiego oraz odcinka I frontu południowego. Rozkazem nr 218 z września 1919 został wyznaczony na dowódcę oddziału szturmowego we Wrześni, podległego Dowództwu III (południowemu) i grupującego powracających z Niemiec ochotników oraz poborowych. Dowodził jednostką do 14 marca 1920, kiedy nastąpiło włączenie do 167 pp (Bytomski Pułk Strzelców), który poniósł b. ciężkie straty podczas wojny polsko-bolszewickiej. Był szefem wydziału operacyjnego Grupy Północ w III powstaniu śląskim. W 1923 przeszedł do rezerwy jako dowódca batalionu w 75 pp.

Pracował jako sekretarz miejski w Królewskiej Hucie (Chorzowie), ale stan jego zdrowia stale się pogarszał z powodu odniesionych ran wojennych.

Był żonaty z Marią Biskup i miał z nią dwie córki: Świętosławę i Irenę.

Zmarł 28 sierpnia 1930 w Poznaniu i został pochowany na cmentarzu przy ul. Bukowskiej.

Mieczysław Wincenty Szreybrowski - Kurier Poznański nr 396 z 29.08.1930 r.
Mieczysław Wincenty Szreybrowski – Kurier Poznański nr 396 z 29.08.1930 r.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autorzy: Roman Nowaczyk (Stańczyk) i Michał Pawełczyk