Przybylski Szczepan

Szczepan Przybylski (1899 – 1940)

Urodził się 15 grudnia 1899 we Wrześni, syn Wawrzyna i Katarzyny Marciniak.

Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w latach 1906 – 1914 we Wrześni i Czekuszewie.

W powstaniu wielkopolskim walczył pod Lesznem. Uczestnik wojny polsko bolszewickiej najpierw w 1 pułku strzelców wielkopolskich, a później w składzie 7 kompani 55 pułk piechoty wielkopolskiej, brał udział w walkach pod Kobryniem, Żabinką, o Lwów, Kliczew i Żłobin. Przeniesiony do rezerwy 15 grudnia 1921. Powołany na ćwiczenia żołnierzy rezerwy i awansowany do stopnia plutonowego (1930).

W latach 1922 – 1924, pracował w Urzędzie Pocztowo Telegraficznym w Swarzędzu jako listonosz. 1 grudnia 1924 wstąpił do więziennictwa i jako strażnik więzienny pracował w Więzieniu Karnym w Rawiczu, a następnie od 1 lipca 1927 w Więzieniu Karnym we Wronkach.

W oparciu o stan zapisów obozowych w kwietniu 1940 r. znalazł się w jenieckim obozie w Ostaszkowie, skąd według listy z 7 kwietnia 1940 r. o numerze 019/3, został oddany 10 kwietnia 1940 r. do dyspozycji naczelnika NKWD na obwód kaliniński (twerski).
Zamordowany w siedzibie NKWD w Kalininie dniach między 11 a 12 kwietnia 1940 r. i pochowany w Miednoje.

Odznaczony:

  • Srebrnym Krzyżem Virtutti Militari (nr 1034);
  • Krzyżem Walecznych (dwukrotnie);
  • Odznaką Pamiątkową Obrońców Kresów Wschodnich – Orlęta;
  • Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921;
  • Medalem Dziesięciolecia odzyskanej Niepodległości;
  • Odznaką Pamiątkową X-lecia Straży Więziennej;
  • Złotą Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” (pośmiertnie).

5 października 2007 r. decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został pośmiertnie mianowany do stopnia podkomisarza Straży Więziennej.

Autor biogramu: Romek Wójcicki, uzupełnienie: Michał Pawełczyk