Baranowski Franciszek

Franciszek Baranowski (1894 – 1945)

Urodził się 4.09.1894 w Bugaju jako syn Wojciecha i Julianny z d. Sypniewskiej.

Po ukończeniu szkoły ludowej w Miłosławiu rozpoczął praktykę w zakładzie ślusarsko-mechanicznym p. Matuszewskiego w Miłosławiu, uczęszczając jednocześnie do tamtejszej szkoły rzemieślniczej. W latach 1909-1911 uczęszczał do Szkoły Handlowej w Gnieźnie. W roku 1912 rozpoczął pracę w fabryce budowy maszyn Born & Schütze w Toruniu. W 1913 objął posadę technika maszynowego w Królewskiej Inspekcji Górniczej w Wanne. Następnie rozpoczął naukę w Szkole Inżynierskiej w Ilmenau. W 1914 został powołany do armii pruskiej do 155 pp. Brał udział w walkach na froncie francuskim, gdzie został dwukrotnie ranny.

Po powrocie z frontu uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim. Z kompanią wrzesińską brał udział w walkach pod Gnieznem, Szubinem, Żninem, Inowrocławiem i Rynarzewem. W styczniu 1919 r. został przyjęty do obsługi na Stacji Lotniczej Ławica. We wrześniu 1919 został odkomenderowany do Francuskiej Szkoły Pilotów w Warszawie, a potem do Wyższej Szkoły Lotników w Poznaniu. Po ich ukończeniu w 1920 został przeniesiony jako instruktor pilot do Szkoły Lotników w Dęblinie, a następnie do Szkoły Lotników w Bydgoszczy. Następnie został skierowany do Wielkopolskiej Szkoły Podchorążych Piechoty w Bydgoszczy, po ukończeniu której wrócił do Szkoły Lotników w Bydgoszczy. Pełnił służbę w 3 Pułku Lotniczym. Z dniem 31.03.1928 porucznik pilot Franciszek Baranowski został przeniesiony do rezerwy.

W sierpniu 1939 zgłosił się ochotniczo do służby i wraz z personelem bazy nr 3 przedostał się do Anglii. Z powodu złego stanu zdrowia uznany został za niezdolnego do służby w powietrzu i przydzielony do Ośrodka Zapasowego Lotnictwa w Blackpool. Skreślony ze stanu PSP, zm. 1.09. 1944 w szpitalu wojskowym nr 4 w Ormskirk. Pochowany na cmentarzu w Ormskirk, grób nr 5. Informacja o udziale w II wojnie światowej została podana na podstawie „Księga lotników polskich, poległych zmarłych i zaginionych 1939-1946” Cumft Olgierd, Kujawa Hubert Kazimierz.

Według „Wykazu poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie w latach 1939-1946” wydanego przez Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego Londyn 1952 porucznik Franciszek Baranowski zmarł 17.01.1945. Pochowany na cmentarzu w Ormskirk, grób nr 5.

Franciszek Baranowski (zdjęcie udostępniła Ewa Alicja Slomska)
Franciszek Baranowski (zdjęcie udostępnił ks. Robert Kulczyński)
Franciszek Baranowski (dokument udostępniła Ewa Alicja Slomska)
Franciszek Baranowski (dokument udostępnił ks. Robert Kulczyński)
Franciszek Baranowski (dokument udostępniła Ewa Alicja Slomska)
Franciszek Baranowski (dokument udostępnił ks. Robert Kulczyński)
Franciszek Baranowski (dokument udostępniła Ewa Alicja Slomska)
Franciszek Baranowski (dokument udostępnił ks. Robert Kulczyński)
Franciszek Baranowski (dokument udostępniła Ewa Alicja Slomska)
Franciszek Baranowski (dokument udostępnił ks. Robert Kulczyński)