Grodziski Stanisław

Stanisław Grodziski (1894-1939)

Urodził się 13 kwietnia 1894 r. w m. Łagowo (pow. kościański) jako syn Franciszka i Małgorzaty z d. Szymczak.

Był powstańcem wielkopolskim i walczył pod Osieczną, Pawłowicami i Wolsztynem jako zawodowy żołnierz 10 pułku strzelców wielkopolskich, przemianowanego na 68 pp.

W kampanii wrześniowej był kierowcą kwatermistrza 17 dp. Od dowódcy 68 pp otrzymał rozkaz wyjazdu do Skierniewic, a później został skierowany do Baranowicz. Samochód został zbombardowany w Brześciu nad Bugiem. Został ciężko ranny i znalazł się w szpitalu w Brześciu. Dalsze jego losy pozostają nieznane.

W 1921 r. zawarł związek małżeński z Marią Ratajczak (1902 – 1997).

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Stanisław Grodziski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Grodziski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Grodziski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Grodziski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)