Dutkiewicz Florian

Florian Dutkiewicz (1900-1946)

Urodził się w dniu 19.03.1900 r. w Gozdowie jako syn kowala Jana i Pelagii z domu Jaworskiej.

Po ukończeniu szkoły powszechnej był zatrudniony w biurze fabryki braci Jaworskich we Wrześni. Wcielony do armii niemieckiej brał udział w I wojnie światowej

Uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim.

W okresie międzywojennym pracował w Bydgoszczy w kancelarii 15 DP, a następnie do września 1939 r. w stopniu starszego sierżanta w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Bydgoszczy. Podczas mobilizacji został ewakuowany do Krasnegostawu.

W czasie okupacji niemieckiej pracował jako robotnik w warsztatach kolejowych w Bydgoszczy. W marcu 1942 r. wstąpił do Okręgu Pomorskiego AK. Na przełomie lat 1942/1943 mianowany został kierownikiem I Wydziału Komendy Garnizonu AK Bydgoszcz, a w połowie 1944 r. objął funkcję zastępcy komendanta Garnizonu.

W lutym 1945 r. został aresztowany przez UB. Początkowo osadzony został w więzieniu w Koronowie, a następnie skierowany do obozu internowanych żołnierzy AK w Jastrowiu pow. Wałcz. Nie dotarł  tam, gdyż został uwolniony podczas udanej akcji odbicia żołnierzy AK, zorganizowanej przez kpt. Tadeusza Ośko vel Wojciecha Kossowskiego ps. „Sęp”.

Po ucieczce z transportu ukrywał się prawdopodobnie na terenie powiatu wrzesińskiego. W sierpniu 1945 r. wrócił do Bydgoszczy i podjął pracę w Bydgoskiej Spółdzielni Spożywców.

W kwietniu 1946 r. został ponownie aresztowany wraz z 22 członkami WiN pod zarzutem współudziału w „zabójstwie milicjantów”, którzy zginęli w  akcji odbijania więźniów.

Dnia 27 września 1946 r. wraz z W. Kossowskim i L. Augustyniakiem został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy na karę śmierci. Wyrok wykonano 27 listopada 1946 r. w Więzieniu Karno-Śledczym przy ul. Wały Jagiellońskie w Bydgoszczy.

Szczątki Floriana Dutkiewicza  pseudonim „Wiktor” odnaleziono w czerwcu 2018 r. w trakcie prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy.

Dnia 26.09.2021 Florian Dutkiewicz spoczął w nowo wybudowanej Kwaterze Żołnierzy Wyklętych cmentarza przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy.

Florian Dutkiewicz
Florian Dutkiewicz
Florian Dutkiewicz
Florian Dutkiewicz
Florian Dutkiewicz
Florian Dutkiewicz
Florian Dutkiewicz
Florian Dutkiewicz
Florian Dutkiewicz - Powstaniec Wielkopolski nr 4 z 15.02.1039 r.
Florian Dutkiewicz – Powstaniec Wielkopolski nr 4 z 15.02.1039 r.
Florian Dutkiewicz - j kwatera Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy (zdjęcie udostępniła Agnieszka Rutkowska)
Florian Dutkiewicz – j kwatera Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy (zdjęcie udostępniła Agnieszka Rutkowska)
Florian Dutkiewicz - j kwatera Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy (zdjęcie udostępniła Agnieszka Rutkowska)
Florian Dutkiewicz – j kwatera Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy (zdjęcie udostępniła Agnieszka Rutkowska)
Florian Dutkiewicz - j kwatera Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy (zdjęcie udostępniła Agnieszka Rutkowska)
Florian Dutkiewicz – j kwatera Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy (zdjęcie udostępniła Agnieszka Rutkowska)