Dutkiewicz Stanisław

Stanisław Dutkiewicz (1899-1966)

Urodził się 19 września w Stanisławowie (pow. krotoszyński) jako syn Jakuba i Katarzyny Mielcarek.

W wojnie 1914-1918 był żołnierzem pruskim i walczył na froncie zachodnim.

1 stycznia 1919 wstąpił ochotniczo do wojska i brał udział w walkach powstańczych, a następnie otrzymał przydział do 68 pp. W 1925 ukończył szkołę podoficerską, a w 1932 Centralną Szkołę Weterynaryjną dla Podoficerów Zawodowych w Warszawie. W 68 pp opiekował się końmi i miał stopień sierżanta.

Brał udział w kampanii wrześniowej i trafił do niewoli niemieckiej w rejonie Warszawy. Podczas okupacji pracował we Wrześni w magazynie zbożowym.

Od 1 października 1945 był zatrudniony w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wrześni (starostwie) i pełnił obowiązki dezynfekatora weterynaryjnego.

Był żonaty z Jadwigą Demską i miał z nią czworo dzieci: Henryka, Stanisława, Wandę i Janinę.

Zmarł w 1966 i 24 listopada został pochowany na Cmentarzu Parafialnym we Wrześni.

Stanisław Dutkiewicz podoficer 68 pp (siedzi drugi od lewej)
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Dutkiewicz podoficer 68 pp (siedzi drugi od lewej) (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Dutkiewicz podoficer 68 pp
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Dutkiewicz podoficer 68 pp (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Dutkiewicz - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Dutkiewicz – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)