Nowak Stanisław

Stanisław Nowak (1878 – 1955)

Stanisław Nowak

Urodził się 24.04.1878 w Gutowie Wielkim jako syn Antoniego i Rozalii z d. Adamczyk.

W 1902 w Miłosławiu zawarł związek małżeński z Anielą Juszczak.

Od 21.11.1934 członek Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (nr 13836 z dnia 10.01.1935).

W 1936 starał się o Medal Niepodległości. Kapituła wniosek odrzuciła.

Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło we Wrześni.

Zmarł we Wrześni 28.06.1955 r.