Wawrzyniak Feliks

Feliks Wawrzyniak (1897 – 1985)

Feliks Wawrzyniak  -  zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski

Feliks Wawrzyniak urodził się 29.10.1897 w Siergiejewie (pow. słupecki, parafia Trąbczyn) jako syn Wawrzyńca i Franciszki z d. Zielińskiej.

Służył w WP w 2 Pułku Piechoty Legionów. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. W 1919 został ranny w brzuch. Odznaczony został Krzyżem Walecznych.

Żonaty, ojciec 2 dzieci. Mieszkał w Gutowie Małym.

W sierpniu 1940 został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Następnie był więźniem obozu w Buchenwaldzie i Mittelbau-Dora.

Był współpracownikiem oddziału Leona Wesołowskiego „Wichury” („Zielony Trójkąt”). Został zaprzysiężony 03.07.1945 przez L. Najrzała. Był sądzony przez WSO w Poznaniu. Na rozprawie niejawnej w więzieniu we Wrześni 25.09.1945 został uniewinniony.

Należał do ZBoWiD – Koło Września.

Zmarł 20.08.1985 i pochowany został na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Feliks Wawrzyniak  -  zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski
Feliks Wawrzyniak – zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski
Feliks Wawrzyniak - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Feliks Wawrzyniak – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)