Szczepaniak Józef

Józef Szczepaniak (1900 – 1987)

Józef Szczepaniak urodził się 10.02.1900 w Herne (Niemcy) jako syn Jana i Zofii Ziółkowskiej.

Był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego. Brał udział w walkach na froncie zachodnim. Służył w 9. Kompanii 7. Pułku Strzelców Wielkopolskich.

W okresie międzywojennym pracował w cukrowni.

W 1935 roku starł się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

W sierpniu 1939 został zmobilizowany. Brał udział w kampanii wrześniowej. 28.09.1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej, w której przebywał do 1941 r. Następnie został skierowany do prac przymusowych na terenie Prus Wschodnich.

Po zakończeniu wojny pracował ponownie w cukrowni do chwili przejścia na emeryturę w 1966 r.

Członek ZBoWiD koło Września.

Uchwałą RP z dnia 17.07.1978 został mianowany na podporucznika.

Zmarł we Wrześni 21.02.1987 r. Pochowany został na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Józef Szczepaniak  - fot. Atelier C. Mader,Gorlitz Berlinerstrasse 24
Józef Szczepaniak – fot. Atelier C. Mader,Gorlitz Berlinerstrasse 24
Józef Szczepaniak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Szczepaniak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Szczepaniak - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Szczepaniak – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)