Tomaszewski Jan

Jan Tomaszewski (1867 – 1942)dowódca odcinka II i III frontu północnego, kapitan Urodził się 13.07.1867 r. w Chełmnie, leżącym nad Wisłą, w województwie kujawsko-pomorskim, w rodzinie kupieckiej. Był synem Franciszka Józefa i Teresy z Chrzanowskich. Z zawodu kupiec, do 1918 roku mieszkał poza granicami Wielkopolski, prowadził bardzo ruchliwy tryb życia, zmieniając często miejsce zamieszkania, jednak […]

Grudzielski Kazimierz

Kazimierz Tadeusz Grudzielski (1856 – 1921) dowódca frontu północnego nadnoteckiego, generał porucznik (generał dywizji) Energiczny, wysoki i postawny Polak, wysokiej rangi pruski oficer, o niebieskich oczach i tubalnym głosie, pochodzący z Sołeczna niedaleko Wrześni. Zdobył serca powstańców frontu nadnoteckiego, dla których był ukochanym dowódcą. Choć urodził się 9.05.1856 r. w Turwi koło Kościana (ochrzczony w […]

Muśnicki Józef Dowbor

Józef Dowbor Muśnicki (1867 – 1937)dowódca powstania wielkopolskiego, dowódca Wojsk Wielkopolskich, generał broni Powstanie wielkopolskie, które wybuchło spontanicznie, potrzebowało kadr dowódczych i to wyższego szczebla. Niestety, polityka pruska, ograniczająca możliwość awansu Polakom, spowodowała, że najwyższy stopniem w Poznaniu, a i to przejazdem do Warszawy, był kapitan Stanisław Taczak, na prowincji zaś emerytowany ppłk Kazimierz Grudzielski […]