Błaszczyk Czesław

Czesław Błaszczyk (1896-1955)

Urodził się w dniu 19.07.1896 r, w Łagiewkach jako syn Jana i Franciszki z domu Walińskiej.

Służąc w Armii Niemieckiej dwukrotnie został w 1918 r. ranny.

Walczył w Kompanii Miłosławskiej pod komendą Stanisława Plucińskiego, wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.

W latach 19120 – 1921 brał udział w wojnie bolszewickiej jako żołnierz Armii Wielkopolskiej. Awansowany do stopnia sierżanta zawodowego pełnił służbę w Wojsku Polskim od lipca 1925 r.

Do września 1939 r. w 71. Pułku Piechoty w Zambrowie. W kampanii wrześniowej pułk ten wchodził w skład 18. Dywizji Piechoty.

Od 1921 r. żonaty ze Stanisławą z domu Szudrowicz. W małżeństwie urodziło się pięciu synów.

Zmarł w dniu 19.04.1955 r. i został pochowany na wrzesińskim cmentarzu parafialnym.

Czesław Błaszczyk - cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Czesław Błaszczyk – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Odznaczony:

  • Krzyżem Powstańców Wielkopolskich nr 1455
  • Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921
  • Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
  • Medal za Długoletnią Służbę

Na podstawie opracowania wnuka Krzysztofa Błaszczyka