Czaplicki Marian

Marian Czaplicki (1903-1963)

Urodził się w dniu 5.02.1903 r. w Miłosławiu jako syn kościelnego Jana i Leokadii z domu Prusinowskiej.

Będąc skautem zgłosił się do służby w Powstaniu Wlkp. Brał udział w Powstaniu Wlkp. i wojnie bolszewickiej. Był najmłodszym powstańcem z Ziemi Miłosławskiej.

Ożeniony z Bronisławą (1906-1985). Został wywieziony do GG z żoną Leokadią i dziećmi: Błażejem i Zofią.

Zmarł w dniu 23.07.1963 r. we Wrześni i spoczywa na cmentarzu w grobie rodzinnym w Miłosławiu.

Marcin Czaplicki  - cmentarz w Miłosławiu (zdjęcie Remigiusz Maćkowiak)
Marcin Czaplicki – cmentarz w Miłosławiu (zdjęcie Remigiusz Maćkowiak)