Czyżykowski Jan

Jan Czyżykowski (1880 – ?)

Urodził się 11.10.1880 w Kórniku jako syn Benedykta i Franciszki z d. Kuberackiej.

W 1921 r. w Miłosławiu zawarł związek małżeński z Leokadią Wiśniewską (1895-1949).

Na zdjęciu Jan Czyżykowski stoi drugi od lewej w drugim rzędzie stojących osób
Na zdjęciu Jan Czyżykowski stoi drugi od lewej w drugim rzędzie stojących osób