Jóźwiak Leon

Leon Jóźwiak (1900 – 1984)

Urodził się 15.06.1900 w Stępocinie jako syn Melchiora i Agnieszki z d. Gołębiewskiej.

Wcielony do Armii Pruskiej, zdezerterował w 1918 r. Przystąpił do powstańców i brał udział w walkach na froncie południowym w Kompanii Kościańskiej.

Po zakończeniu walk powstańczych został wcielony do 3 Pułku Strzelców Wlkp. gdzie został żołnierzem zawodowym, a następnie przeszedł do pracy w Straży Granicznej. Brał udzial w wojnie z bolszewikami na froncie białoruskim. W 1924 r. został zdemobilizowany.

W Nekli wraz z Antonim Fellmannem założył spółkę handlową pod nazwą Dom Rolniczo – Handlowy, prowadzącą działalność w zakresie rolnictwa. Spółka miała siedzibę między dawną pocztą a domem Gładyszewskich.

W dniu 20.05.1929 r. wspólnie z innymi zorganizował Nekielską Ochotniczą Straż Pożarną, w której następnie pełnił czołowe funkcje w organizacji (był m. in. skarbnikiem). Po upadłości spółki przeniósł swą działalność do Środy. Po wojnie pracował w PGR-ach.

Zmarł w 17.04.1984 r. i został pochowany na cmentarzu średzkim.

Zdjęcie profilowe powstańca pochodzi z książki pt. „Powstańcy Wielkopolscy ziemi średzkiej”