Knociński Stanisław

Stanisław Knociński (1893 – ?)

Urodził się 8.05.1893 w Bierzglinku jako syn Franciszka i Józefy z d. Szalczyńskiej.

Od 14.12.1935 r. był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Wronki.

Był woźnym sądowym. Mieszkał we Wronkach ul. Poznańska 37.

Został zweryfikowany 28.01.1938 (numer weryfikacji 20875).