Komosiński Jan

Jan Komosiński (1891 – ?)

Urodził się 31.10.1891 w Książnie jako syn Walentego i Józefy z d. Siankowskiej.

Od 24.09.1935 był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Pleszew.

Został zweryfikowany jako powstaniec 17.12.1936 r. (numer weryfiakcji 20245, numer kartoteki 13077).

Mieszkał w Pleszewie ul. Hallera 21. Był poborcą podatkowym.