Król Stanisław

Stanisław Król (1895 – 1954)

Urodził się 6.09.1895 r. w Zasutowie jako syn Bartłomieja i Tekli z d. Krotofil.

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca, zam. Poznań Rynek Śródecki 7/8, członek koła macierzystego od 7.02.1935 r., skreślony 18.05.1937 r.

Zmarł w Poznaniu 16.08.1954 r. Spoczywa na cmentarzu na Junikowie.