Maciejewski Tomasz

Tomasz Maciejewski (1875 – ?)

Urodził się w dniu 9.12.1875 r. w Czeszewie jako syn Tomasza i Weroniki z domu Nowaczyk.

Zdemobilizowany w stopniu starszego strzelca. Od 1900 r. zamieszkały Pięczkowo.

Członek Koła Pięczkowo Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 16.03.1937 r.