Michalak Wojciech

Wojciech Michalak (1888 – 1971)

Urodził się 29.03.1888 w Krępkowie jako syn Walentego i Józefy z domu Wojciechowskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowca.

Pracował jako robotnik. Mieszkał we Wrześni przy ul. Fabrycznej.

Został zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 19.09.1934 r. pod nr 11798. Od dnia 20.06.1934 r. należał do wrzesińskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914 – 1919 r.

Zmarł 20.06.1971 r. we Wrześni.