Miękus Józef

Józef Miękus (1895 – 1977)

Urodził się w Kościankach 19.08.1895 r. jako syn Stanisława i Wiktorii z domu Raczak.

Podczas I wojny światowej, służąc w Armii Niemieckiej w Kaiser Franz Garde Grenadier-Regiment nr 2, został w 1916 r. ranny.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany został w stopniu szeregowca.

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 11.04.1934 r. pod nr 10185. Ożenił się z Marią (1895 – 1982).

Mieszkał w Poznaniu przy ul. Śniadeckich.

Zmarł w dniu 18.04.1977 r. w Poznaniu i został pochowany na junikowskim cmentarzu.

Józef Miękus - cmentarz na Junikowie w Poznaniu (zdjęcie udostępnił Tomasz Konwicki)
Józef Miękus – cmentarz na Junikowie w Poznaniu (zdjęcie udostępnił Tomasz Konwicki)
Józef Miękus - cmentarz na Junikowie w Poznaniu (zdjęcie udostępnił Tomasz Konwicki)
Józef Miękus – cmentarz na Junikowie w Poznaniu (zdjęcie udostępnił Tomasz Konwicki)