Monarcha Antoni

Antoni Monarcha (1879 – 1938)

Antoni Monarcha urodził się 31.12.1879 w Bierzglinku jako syn Józef a i Rozalii z d. Staszak.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w 2. Kompanii Batalionu Średzkiego, w plutonie kostrzyńskim. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Od dnia 13.01.1935 r. członek Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Został zweryfikowany jako powstaniec 07.10.1935 (nr 16610), będąc członkiem ZPW Koło Kostrzyn.

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Zmarł 30.05.1938 r. Spoczywa na cmentarzu w Kostrzynie.

Antoni Monarcha - zdjęcie z okazji ufundowania sztandaru dla Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Kostzrynie w 1926 roku (klęczy pierwszy od prawej) (zdjęcie udostępnił Jakub Łabędzki)
Antoni Monarcha – zdjęcie z okazji ufundowania sztandaru dla Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Kostzrynie w 1926 roku (klęczy pierwszy od prawej) (zdjęcie udostępnił Jakub Łabędzki)
Antoni Monarcha - cmentarz w Kostrzynie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Antoni Monarcha – cmentarz w Kostrzynie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)