Nowak Wincenty

Wincenty Nowak (1878-1963)

Urodził się w Biechowie w dniu 17.01.1878 r. jako syn Michała i Marianny z domu Stefańskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu rotmistrza kawalerii.

Zmarł w dniu 28.04.1963 r. we Wrześni. na nagrobku 1.05.1962, nr grobu 5693 (dom starców). 

Wincenty Nowak
Wincenty Nowak