Pawlik Stanisław

Stanisław Pawlik (1892-1952)

Urodził się w dniu 9.04.1892 r. w Czeszewie jako syn Tomasza i Marianny z domu Nowaczyk.

Wcielony do Armii Niemieckiej slużył w 4. Eskadronie (szwadronie) Westfälisches Ulanen-Regiment Nr. 5 z Düsseldorfu. Podczas starć został w 1917 i 1918 r. ranny.

Brał udzial w Powstaniu Wlkp slużąc w Straży Ludowej w Kostrzynie.

Zmarł w Poznaniu w dniu 23.01.1952 r.