Pawlik Władysław

Władysław Pawlik (1897 – ?)

Urodził się 22.06.1897 r. w Targowej Górce jako syn Tomasza i Marii Nowak.

Zdemobilizowany w stopniu ogniomistrza.

Mieszkał w Bydgoszczy, zweryfikowany został przez ZG ZPW w dniu 10.01.1935 pod numerem 14278.