Piasecki Franciszek

Franciszek Piasecki (1898 – ?)

Urodził się w Kornatach 16.12.1898 r. jako syn Hilarego i Katarzyny z domu Wiśniewskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

Mieszkał w Strzałkowie.

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 7.11.1935 r. pod numerem 17102. Należał do strzałkowskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914 – 1919 r.