Stawniak Stefan

Stefan Stawniak (1900 – ?)

Urodził się 27.08.1900 r. w Strzałkowie jako syn Wawrzyńca i Józefy z domu Donaj.

Do oddziałów ówczesnej Straży Służby i Bezpieczeństwa wstąpił 21.11.1918 r. Służył w niej w stopniu szeregowca do 6.01.1919 r. pod komendą Franciszka Przywarskiego. Zaangażowany był w przejmowaniu urzędów niemieckich i rozbrajaniu posterunków niemieckich w Strzałkowie i okolicy. Przebył szlak bojowy pod Szubin.

W okresie wojny bolszewickiej brał udział w walkach na froncie litewsko-białoruskim służąc w 77. Autokolumnie Ciężarowej (II Wielkopolskiej) w składzie 14. Dywizji Piechoty Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu kaprala.

Później pracował jako kierowca. Prowadził wypożyczalnię samochodów w Strzałkowie przy ul. Wodnej.

Podczas II wojny światowej był więziony w obozie, a po ucieczce pracował w fabryce zbrojeniowej. Po wyzwoleniu pracował jako kierowca.

Odznaczony Odznaką Frontu Litewsko – Bialoruskiego.