Szuba Franciszek

Franciszek Szuba (1899 – 1955)

Urodził się 21.11.1899 r. w Graboszewie jako syn Tomasza i Stanisławy z domu Wiczyńskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Pracował w górnictwie.

Mieszkał w Michałkowicach, przy ul. Kościelnej.

Należał do koła Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914 – 1919 r. w Michałkowicach.

Zmarł w dniu 12.03.1955 r. w Graboszewie.