Tomczak Piotr

Piotr Tomczak (1900 – ?)

Urodził się w Grabowie 19.07.1900 jako syn Franciszka i Jadwigi z d. Sroka.

W Powstaniu Wielkopolskim uczestniczył w walkach na froncie zachodnim. Następnie wcielony do 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich (61 Pułku Piechoty Wielkopolskiej).