Wietrzyński Władysław

Władysław Wietrzyński (1874 – 1937)

Urodził się 23.06.1874 w Kaczanowie jako syn Antoniego i Antoniny z d. Mańkowskiej.

W 1905 r. w Lesznie zawarł związek małżeński z Agnieszką Nietsch.

Członek Straży Ludowej w Lesznie.

Zmarł 23.02.1937. Spoczywa w Kwaterze Powstańczej na cmentarzu w Lesznie.

Władysław Wietrzyński - kwatera powstańcza na cmentarzu w Lesznie
Władysław Wietrzyński – kwatera powstańcza na cmentarzu w Lesznie