Bukowski Adam

Adam Bukowski (1880 – ?)

Urodził się w dniu 24.08.1880 r. w Pogorzelicy jako syn Jana i Anieli z domu Kiszka. Z zawodu był ogrodnikiem.

Podczas I wojny światowej służąc w Armii Niemieckiej został w 1917 r. ciężko ranny. Brał udział w Powstaniu Wlkp. W jarocińskich koszarach na przełomie sierpnia i września 1918 r. powstała spiskowa organizacja „Jedność”. Należeli do niej żołnierze polskiej narodowości. Został członkiem organizacji niepodległościowej „Jedność” w Jarocinie.

Pełnił funkcję kuriera pomiędzy Komendą w Jarocinie, oddziałami frontowymi a Główna Komendą Powstania Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

Pracował jako drogomistrz. Mieszkał w Jarocinie przy ul. Rejtana 38.

Członek Kola Jarocin Związku Powstańców Wlkp., zweryfikowany w dniu 11.04.1934 pod numerem 7359.

Odznaczony:

  • Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921,
  • Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości,
  • Brązowym Krzyżem Zasługi,
  • Odznaką Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich.

Ja, Adam Bukowski ur. d. 24.08.1880 r. w Nowej Wsi Podgórnej pow. wrzesińskiego w woj. poznańskie.

Do 15 roku mojego życia przebywałem w domu rodzicielskim, w którym to czasie ukończyłem szkołę ludową. W szesnastym roku wstąpiłem w praktykę sztuki ogrodniczej w Miłosławiu powiat Września.

Po ukończeniu nauki mojej w swym zawodzie powołany zostałem do wojska aktywnego [tak się nazywała służba zasadnicza wojska niemieckiego] armii niemieckiej w Poznaniu. Po wysłużeniu służby wojskowej pracowałem jako samodzielny w swym zawodzie.

W roku 1914, 5 sierpnia zostałem powołany w szeregi Armii Niemieckiej, gdzie też pozostałem przez cały przeciąg wojny światowej. Pozostawałem przeważnie na frontach zachodnim i wschodnim.

Dnia 11.11.1918 zastała mnie rewolucja niemiecka w garnizonie w Zgorzelcu na Śląsku. Po odbytej służbie uciekłem do swego rodzinnego miasta Jarocina, gdzie pozostawała moja rodzina.

Dnia 14.11.1918 r. wstąpiłem do organizacji Wojska Polskiego, w czym byłem pomocnym aż do czasu uformowania się mocniejszych oddziałów. Po utworzeniu się oddziałów i objęciu dowództwa prze pana ś.p. Ostroroga Górzeńskiego [Zbigniew Ostroróg-Gorzeński z Tarzec] zostałem wybrany jako kurier do przewożenia rozkazów pomiędzy oddziałami wojsk polskich w Jarocinie a Głównym Dowództwem w Poznaniu i odcinkami bojowymi.

Zostałem mianowany na stopień plutonowego w dniu 11.06.1919 r.

Na moje własne żądanie zostałem zwolniony z wojska polskiego w dniu 1.01.1920 r. Po tym czasie aż do dnia dzisiejszego pozostaję w służbie drogomistrza powiatowego.

Adam Bukowski