Bagrowski Stanisław

Stanisław Bagrowski (1875 – ?)

Urodził się 31.10.1875 w Murzynowie Leśnym (niem. Heinrichsau) jako syn Józefa i Józefy z d. Warczyńskiej.

W 1902 r. w Targowej Górce zawarł związek małżeński z Marianną Andrysiak.

Członek Straży Ludowej w Nekli.

Stanisław Bagrowski
Stanisław Bagrowski