Blejwas Józef

Józef Blejwas (1899 – )

Urodził się w dniu 13.01.1899 r.

Podczas I wojny światowj służąc w 12. Kompanii Infanterie Regiment nr 155 był dwukrotnie i to w 1918 i 1919 r. ranny.

Był Powstańcem Wielkopolskim. Służył we wrzesińskim Batalionie Powstańczym.

Podczas II wojny został zamordowany przez hitlerowców.