Brandt Nikodem

Nikodem Brandt (1870 – 1938)

Urodził się w dniu 14.09.1870 r. w Miłosławiu jako syn Antoniego i Józefy z domu Bydłowskiej.

W 1901 zawarł w Krzywiniu związek małżeński z Jadwigą Wojciechowską.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.10327)

Wstąpił ochotniczo w szeregi Kompanii Krzywińskiej pod. dowództwem Metodego Stelmachowskiego a później Jana Namysła i w jej szeregach brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim jako szeregowy. Uczestniczył w rozbrajaniu Niemców w Krzywiniu i okolicy, rekwizycji broni i amunicji, przejmowaniu urzędów z rąk niemieckich. Z powodu wieku w walkach frontowych nie brał udziału. Pełnił służbę wartowniczą i patrolową mającą na celu mającą na celu ubezpieczenie miasta i okolicy przed nieprzyjacielem oraz współdziałanie z kompanią walczącą na froncie. Po sformowaniu regularnych oddziałów wojskowych wstąpił do Straży Ludowej.

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Z zawodu był ceglarzem.

Zmarł 15.06.1938. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Krzywiniu.

Uzupełnienia Hanna Lisiak-Góźdź

Nikodem Brandt - cmentarz parafialny w Krzywiniu
Nikodem Brandt – cmentarz parafialny w Krzywiniu