Chojnacki Ignacy Walenty

Ignacy Walenty Chojnacki (1882-1962)

Ignacy Walenty Chojnacki

Urodził się w dniu 30.01.1882 r. w Lipiu jako syn Jana i Franciszki z d. Tabaki.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Służył w Kompanii Miłosławskiej.

W 1910 roku zawarł związek małżeński z Marianną Makowską.

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Z zawodu był mistrzem murarskim. Mieszkał w Pięczkowie.

Należał do Koła Pięczkowo Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1918/1919, do którego wstąpił 16.03.1937 r.

Zmarł w dniu 2.04.1962 r. i spoczywa na cmentarzu w Pięczkowie.