Furmaniak Jan

Jan Furmaniak (1884 – 1939)

Jan Furmaniak

Urodził się 17.12.1884 w miejscowości Góry (obecnie pow. słupecki) jako syn Józefa i Anny z d. Krawczyk.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.12598) Był członkiem Straży Ludowej. Stopień wojskowy – starszy szeregowiec.

W 1906 r. ożenił się z Anną Dąbek. Miał syna Stefana i córkę Teresę. Był z zawodu szewcem.

Dnia 02.09.1935 wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło w Poznaniu.

Zweryfikowany dnia 28.11.1935 (nr weryfikacyjny 17430, numer dyplomu 9843).

Zmarł 8.09.1939. Spoczywa w Poznaniu na cmentarzu przy ul. Samotnej.