Gibowski Jan

Jan Gibowski (1894 – ?)

Urodził się 15.05.1894 w Cieślach Wielkich jako syn Szczepana i Marianny Kaczmarek.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w 2. Kompanii Wrzesińskiej.

W 1923 w Gnieźnie zawarł związek małżeński z Ireną Pickel.

Jan Gibowski - Lech. Gazeta Gnieźnieńska nr 25 z 7.06.1923 roku
Jan Gibowski – Lech. Gazeta Gnieźnieńska nr 25 z 7.06.1923 roku

Był posterunkowym Policji Państwowej. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości.

Spoczywa na cmentarzu w Trzemesznie.

Jan Gibowski - cmentarz w Trzemesznie
Jan Gibowski – cmentarz w Trzemesznie