Gładyszewski Stefan

Stefan Gładyszewski (1897 – 1945)

Urodził się 13.08.1897 w Stępocinie jako syn Wawrzyna i Józefy z d. Roszyk.

Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

Zamieszkał w Bydgoszczy. Został zweryfikowany przez ZG ZPW w dniu 19.09.1934 pod nr 11549 – Koło Bydgoszcz.

Zginął 25.01.1945 w obozie koncentracyjnym Mauthausen.